เราคือ เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด

ติดต่อเรา

เราคือ เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด

ติดต่อเรา

เราคือ เค.ยู. โนมูระ ไทย จำกัด

ติดต่อเรา

ที่อยู่

โรงงานลาดกระบัง (โรงงาน 1 & 2),
โรงงานเกตเวย์

Contact

Contact us, Email

ที่อยู่

โรงงานลาดกระบัง (โรงงาน 1 & 2),
โรงงานเกตเวย์

Contact

Contact us, Email

ที่อยู่

โรงงานลาดกระบัง (โรงงาน 1 & 2),
โรงงานเกตเวย์

Contact

Contact us, Email

Gateway Factory

229 Moo 7, Tambol Huasamrong,
Amphur Plaegyao, Chachoengsao
24191

(+66)-38-575 038
(+66)-38-575 037

contact@kunomura.com
kudou@kunomura.com (JP)
pakwan@kunomura.com (TH)

Gateway Factory

229 Moo 7, Tambol Huasamrong,
Amphur Plaegyao, Chachoengsao
24191

(+66)-38-575 038
(+66)-38-575 037

contact@kunomura.com
kudou@kunomura.com (JP)
pakwan@kunomura.com (TH)

Gateway Factory

229 Moo 7, Tambol Huasamrong,
Amphur Plaegyao, Chachoengsao
24191

(+66)-38-575 038
(+66)-38-575 037

contact@kunomura.com
kudou@kunomura.com (JP)
pakwan@kunomura.com (TH)

Latkrabang Factory

Lat Krabang Industrial Estate
144 Chalongkrung Rd., Lamplatew, 
Lat krabang,Bangkok 10520

(+66)-2326 0450
(+66)-2326 0454

contact@kunomura.com
r.nomura@kunomura.com (JP)
pawkan@kunomura.com (TH)

Latkrabang Factory

Lat Krabang Industrial Estate
144 Chalongkrung Rd., Lamplatew, 
Lat krabang,Bangkok 10520

(+66)-2326 0450
(+66)-2326 0454

contact@kunomura.com
r.nomura@kunomura.com (JP)
pawkan@kunomura.com (TH)

Latkrabang Factory

Lat Krabang Industrial Estate
144 Chalongkrung Rd., Lamplatew, 
Lat krabang,Bangkok 10520

(+66)-2326 0450
(+66)-2326 0454

contact@kunomura.com
r.nomura@kunomura.com (JP)
pawkan@kunomura.com (TH)

Fill the form to contact us

What would you like to talk to us about?
Tell us your company name.
Tell us your email.
Your Message

Menu

Intro

Our product

About us

Work with us

Activities

Contact

Contact

Latkrabang Factory
Lat Krabang Industrial Estate
Tel : (+66) 2 326 0450

Gateway Factory
Gateway City Industrial Estate
Tel : (+66) 38 575 038

Certificate

Certificate official by
Intertek Certification Limited


Copyright © 2023 K.U. Nomura Thai
rights reserved.


Copyright © 2023 K.U. Nomura Thai
rights reserved.